• หน้าแรก

  Mulligan Technique

  ปวดหลัง
  Mulligan Technique

  ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ก่อให้เกิดอาการ
  ปวดหลัง
  และมีการจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อตามมา ส่งผลให้ตำแหน่งการวางตัวของข้อต่อเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการอยู่ในท่าทางที่ผิดปกติ หรือมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจนเกิดเป็นความเคยชิน

  Mulligan Technique คืออะไร

  เทคนิค Mulligan เป็นการผสมผสานหลักการและเทคนิคของหัตถการที่หลากหลายร่วมกัน ลักษณะเฉพาะของเทคนิค Mulligan จะแตกต่างจากเทคนิคอื่นตรงที่มีการขยับเคลื่อนไหวข้อต่อให้กลับมาสู่แนวปกติ (joint mobilization) โดยผู้รักษาเป็นผู้ทำให้และร่วมกับเคลื่อนไหวซ้ำๆ ของผู้ที่ได้รับการรักษา การเคลื่อนไหวซ้ำๆจะทำให้เกิดรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง (motion memory) และมีท่าทางที่ถูกต้องคงอยู่ตลอดไป ขณะทำการรักษาจะไม่มีอาการปวดที่สำคัญอาการเจ็บ
  ปวดหลัง
  จะดีขึ้นในทันทีหลังได้รับการรักษาข้อต่อจะกลับสู่แนวปกติ และยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อรวมไปถึงความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ที่ดีขึ้นด้วย
  ปวดหลัง ปวดหลังรักษายังไง